MEN gotów zmienic kanon

MEN jest gotów uwzględnić niektóre propozycje autorów listu otwartego "Ratujmy historię, ratujmy polski kanon", w którym wyrazili zaniepokojenie pomysłem resortu edukacji na nauczanie historii i literatury – pisze "Rzeczpospolita".