Ulicą Siwca na stadion

Ryszard Siwiec, który w 1968 r. na Stadionie Dziesięciolecia dokonał samospalenia w proteście przeciw interwencji wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji może zostać patronem jednej z ulic prowadzących do Stadionu Narodowego – donosi "Rzeczpospolita".